Contact Us

Fujian Sanming Zhengyuan Chemical Co., Ltd.

Grace Hu
Tel.: +86-182-0590-6390
Fax: +86-0598-5592-777
E-mail: Gracehu@fjsmzy.com
Skype: Gracehu.silica@outlook.com

Daniel Dai
Tel.: +86-185-8821-6368
Fax: +86-0598-5592-777
E-mail: sale@fjsmzy.com

Inquiry Form